Šajos lietošanas noteikumos izklāstīti noteikumi un nosacījumi, kas piemērojami un reglamentē Nannyfy lietotnes tehnoloģijas izmantošanu, ar kuras palīdzību ģimenes (turpmāk tekstā klienti) tiek savienotas ar auklēm, lai palīdzētu tiem efektīvāk saņemt bērnu uzraudzības pakalpojumu.

 1. Nannyfy lietotnes pakalpojumi
  1. Nannyfy nodrošina sabiedrības informācijas pakalpojumus. Nannyfy lietotnes mērķis ir samazināt sociālās atstumtības riskam pakļauto jauno vecāku skaitu, nodrošinot ģimenēm ar bērniem elastīgu bērnu pieskatīšanas pakalpojumu pieejamību.
  2. Nannyfy nesniedz bērnu pieskatīšanas pakalpojumus. Bērnu pieskatīšanas pakalpojumus sniedz aukles kā saimniecisku un profesionālu pakalpojumu sniedzēji.
  3. Strīdi, kas izriet no patērētāju tiesībām, juridiskām saistībām vai bērnu pieskatīšanas pakalpojumiem piemērojamiem tiesību aktiem, risināmi starp klientiem un auklēm.
  4. Dati par auklēm un viņu pakalpojumiem ir pieejami Nannyfy lietotnē bez maksas. Visi norēķini par pakalpojumiem tiek veikti starp klientu un aukli.
 2. Bērnu pieskatīšanas pakalpojuma pasūtīšana un atcelšana
  1. Aukļu pakalpojumus var pasūtīt izmantojot Nannyfy lietotnē pieejamo rezervācijas sistēmu vai sazinoties ar aukli uz viņas profilā norādīto tālruņa numuru.
  2. Par pakalpojuma atcelšanu klients informē aukli, sazinoties ar viņu uz lietotnē norādīto tālruņa numuru.
 3. Nannyfy lietotnes izmantošana
  1. Par Nannyfy lietotnes izmantošanu ir atbildīgs tās turētājs (SIA “Bērnu centrs”).
  2. Aukles par bērnu pieskatīšanas pakalpojuma sniedzēju Nannyfy lietotnē var piereģistrēties, sūtot ziņu uz info@nannyfy.lv vai aizpildot pieteikuma veidlapu. Lietotnes turētājs ar katru pretendentu sazinās un veic aukles kā bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēja atbilstības izvērtēšanu.
  3. Lai aukle atteiktos no Nannyfy lietotnes starpniecības pakalpojuma izmantošanas, tai jāsūta atteikuma e-pasts uz info@nannyfy.lv.
  4. Nannyfy var nekavējoties pārtraukt aukles profila lietotnes izmantošanu, ja tā pārkāpj šos lietošanas noteikumus vai lietotnes turētājs uzskata par nepieciešamu izslēgt aukli no lietotnes, atsaucoties uz pamatotām klienta sūdzībām vai apdraudējumu.
 4. Atbildība
  1. Tā kā Nannyfy lietotne ir sabiedrības informācijas pakalpojums starp klientiem un auklēm, tā turētājs nevar garantēt vai uzņemties atbildību par bērnu uzraudzības pakalpojumu kvalitāti.
  2. Nannyfy lietotne nepiedāvā bērnu pieskatīšanas pakalpojumus klientiem un neveic starpniecību tajā. Nannyfy lietotni klients izmanto kā līdzekli aukļu pakalpojumu sniegšanas organizēšanai, meklēšanai un saņemšanai.
 5. Personas datu apstrāde
  1. Nannyfy apstrādā vienīgi tos personas datus, kurus aukle pati ir sniegusi.
  2. Auklēm ir šādas tiesības attiecībā uz savu personas datu apstrādi:
   • pieprasīt pieeju pie saviem personas datiem;
   • pieprasīt papildināt, labot vai aizstāt datus;
   • pieprasīt, lai dati tiktu dzēsti un tālāka apstrāde izbeigta;
   • pieprasīt, lai datu apstrāde tiek ierobežota;
   • atsaukt savu piekrišanu;
   • izmantot savas tiesības uz datu pārnesamību saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas 2016/679 20. pantu.
  3. Nannyfy lietotnes īpašnieks ir SIA “Bērnu centrs”, reģistrācijas numurs: 50203120521.